Publiczne Pozytywne Przedszkole w Swarzewie ZAPRASZAMY!
PROJEKT UE

 „Nowe –dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie
i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”

Fundacja Pozytywne Inicjatywy otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 103 370,99 z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Nowe –dodatkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Całkowita wartość projektu łącznie z wkładem własnym wynosi 2 474 554,10 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie ilości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Puck
oraz z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

W ramach projektu utworzone zostaną 100 dodatkowe miejsca w przedszkolach: Pozytywnym Przedszkolu Pozytywka w Gdańsku – 50 miejsc, w Pozytywnym Przedszkolu w Swarzewie – 50 miejsc.