Publiczne Pozytywne Przedszkole w Swarzewie ZAPRASZAMY!
REKRUTACJA 2021

PROJEKT UNIJNY

 

POBIERZ PLIKI
Załącznik nr 1 - ZASADY REKRUTACJI  
Załącznik nr 1.1 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA  
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI  
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA  
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  
Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O ILOŚCI GODZIN  
Załącznik nr 8 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA - DZIECKO  
Załącznik nr 8.1 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA - RODZIC  
Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH - DZIECKO  
Załącznik nr 9.1 - OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH - RODZIC  
Załącznik nr 10 - OŚWIADCZENIE DO ZBIORU CST  
Załącznik nr 11 - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
Załącznik nr 12 - WZÓR UMOWY  
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O UCZĘŚZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA  
Załącznik nr 7- OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA